"Dragon Ball GT" TV Show CreditsCast:
Masako Nozawa

Masako Nozawa

Son Gohan/Son Gokū/Son Goten (voices)
Takeshi Kusao

Takeshi Kusao

Trunks (voice)
Ryou Horikawa

Ryou Horikawa

Vegeta (voice)
Toshio Furukawa

Toshio Furukawa

Piccolo (voice)