Toshio Furukawa Favorite IMDB TMDB
Toshio Furukawa


false


Tochigi, Japan


1946-07-16